~10 wasiat Rasulullah untuk puterinya Fatimah~  

Posted by Ahlia 'Ammar in

Salam…ukhuwwah itu indah…(^_~) buat ukht yang kusayangi sekalian…ari nie kebetulan ana terbaca nie...jadi,ingin dikongsi bersama ukht sekalian…
10 wasiat Rasulullah kepada putrinya Fathimah binti Rasulillah. Sepuluh wasiat yang beliausampaikan merupakan mutiara yangtermahal nilainya, bila kemudiandimiliki oleh setiap istri sholehah.Wasiat tsb adl:
1. Ya Fathimah, kepada wanita yangmembuat tepung untuk suami dananak-anaknya, Allah pasti akanmenetapkan kebaikan baginya dari setiapbiji gandum, melebur kejelekan danmeningkatkan derajat wanita itu.
2. Ya Fathimah, kepada wanita yangberkeringat ketika menumbuk tepunguntuksuami dan anak-anaknya, niscaya Allahmenjadikana dirinya dengan neraka tujuhtabir pemisah
3. Ya Fathimah, tiadalah seorang yangmeminyaki rambut anak-anaknya lalumenyisirnya dan mencuci pakaiannya,melainkan Allah akan menetapkan pahalabaginya seperti pahala memberi makanseribu org yang kelaparan dan memberipakaian seribu orang yang telanjang.
4. Ya Fathimah, tiadalah wanita yangmenahan kebutuhan tetangganya,melainkanAllah akan menahannya dari minum telagakautsar pada hari kiamat nanti.
5. Ya Fathimah, yang lebih utama dariseluruh keutamaan di atas adalahkeridhoaan suami terhadap istri.Andaikata suamimu tidak ridho kepadamu,maka aku tidak akan mendoakanmu.Ketahuilah wahai Fathimah, kemarahansuami adalah kemurkaan Allah.
6. Ya Fathimah, apabila wanitamengandung, maka malaikat memohonkanampunan baginya, dan Allah menetapkanbaginya setiap hari seribu kebaikanserta melebur seribu kejelekan. Ketikawanita merasa sakit akan melahirkan,Allah menetapkan pahala baginya samadengan pahala para pejuang di jalanAllah. Jika dia melahirkankandungannya,maka bersihlah dosa-dosanya sepertiketika dia dilahirkan dari kandunganibunya. Bila meninggal ketikamelahirkan, maka dia tidak akan membawadosa sedikitpun. Didalam kubur akanmendapat pertamanan indah yangmerupakanbagian dari taman sorga. Dan Allahmemberikan pahala kepadanya sama denganpahala seribu orang yang melaksanakanibadah haji dan umrah, dan seribumalaikat memohonkan ampunan baginyahingga hari kiamat.
7. Ya Fathimah, tiadalah wanita yangmelayani suami selama sehari semalamdengan rasa senang serta ikhlas,melainkan Allah mengampuni dosa-dosanyaserta memakaikan pakaian padanya diharikiamat berupa pakaian yang serba hijau,dan menetapkan baginya setiap rambutpada tubuhnya seribu kebaikan. DanAllahmemberikan kepadanya pahala seratuskaliberibadah haji dan umrah.
8. Ya Fathimah, tiadalah wanita yangtersenyum di hadapan suami, melainkanAllah memandangnya dengan pandanganpenuh kasih.
9. Ya Fathimah, tiadalah wanita yangmembentangkan alas tidur untuk suamidengan rasa senang hati, melainkan paramalaikat yang memanggil dari langitmenyeru wannita itu agar menyaksikanpahala amalnya, dan Allah mengampunidosa-dosanya yang telah lalu dan yangakan datang.
10. Ya Fathimah, tiadalah wanita yangmeminyaki kepala suami dan menyisirnya,meminyaki jenggot dan memotongkumisnya,serta memotong kukunya, melainkan Allahmemberi minuman arak yang dikemas indahkepadanya yang didatangkan dari sungai2sorga. Allah mempermudah sakaratul-mautbaginya, serta kuburnya menjadi bagiandari taman sorga. Dan Allah menetapkanbaginya bebas dari siksa neraka sertadapat melintasi shirathal-mustaqimdengan selamat.
Ya akhowat…. uhibbuki fILLAH..(^_^)

This entry was posted at Friday, December 12, 2008 and is filed under . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

0 nasihat dari sahabat

Post a Comment

Semangat Palestina yang takkan pernah padam!

Followers

ღ halawatul iman ღ